Motor Powerilta löydät laajan valikoiman voiteluaineita erilaisiin pienkoneisiin. Säännölliset, käyttöohjeiden mukaiset öljynvaihdot lisäävät laitteen käyttöikää ja pitävät suoritustason aina optimaalisena.

Katso kätevä infopaketti voiteluaineista alta!


Perustietoa voiteluaineista


Tiheys

Tiheydellä tarkoitetaan aineen tilavuuspainoa. Se ilmoitetaan öljyillä yleensä +15 tai +20 celsiusasteen lämpötilassa, yksikkönä kg/m3. Voiteluaineiden tiheydet vaihtelevat n. 700-950 kg/m3 välillä, riippuen perusöljyn laadusta, jäykkyydestä ja lisäaineistuksesta.


Viskositeetti

Mitä jäykempää neste on, sitä suurempi on sen viskositeetti. Viskositeetti ilmoitetaan yleensä yksikössä cSt (senttistoke, kineettisen viskositeetin yksikkö), tai cP (senttipoise, dynaamisen viskositeetin yksikkö). Moottoriöljyissä käytetään 10W-40:n tapaista merkintää.

W-kirjainta (Winter) edeltävä numero ilmoittaa, minkä kylmäkäynnistyssimulaation öljy läpäisee; pienempi numero tarkoittaa vaativampaa luokkaa. Pienempi numero myös merkitsee helpompaa moottorin kylmäkäynnistyvyyttä (Esim. 0W on luokiteltu -40C lämpötilaan asti turvalliseksi, 5W -35C:een, 10W -30C:een jne.). Jälkimmäinen numero ilmoittaa öljyn viskositeettiluokan sadan celsiusasteen lämpötilassa; mitä pienempi numero, sitä alhaisemman viskositeetin luokitus.


Viskositeetti-indeksi

Viskositeetti-indeksi (VI) tarkoittaa öljyn viskositeetissa tapahtuvaa muutosta lämpötila-alueella. Mitä SUUREMPI on viskositeetti-indeksi, sitä PIENEMPI on viskositeetin muutos lämpötilan muuttuessa. VI ei liity todelliseen viskositeettiin tai SAE-viskositeettiin, vaan se mittaa viskositeetin muutosnopeutta. Suuri VI tarkoittaa vähäistä viskositeetin muutosta lämpötilan muuttuessa. Normaalin moottoriöljyn VI on yleensä 150 tai yli.


Jähmepiste

Voiteluaine jäykistyy lämpötilan laskiessa ja tietyssä lämpötilassa se ei enää virtaa omalla painollaan. Tätä lämpötilaa nimitetään jähmepisteeksi. Jähmepiste riippuu mm. öjyn viskositeetista ja kemiallisesta rakenteesta.


Tunneloitumispiste

Vaihteisto- ja voimansiirtoöljyjen alin käyttölämpötila, jossa öljy pysyy juoksevana.


Laatuluokitukset

Moottoriöljyissä käytetään yleisesti standardoituja laatuluokituksia ilmaisemaan öljyn laatua ja käytännössä laatuluokitukset ovat helppo tapa vertailla öljytuotteiden välisiä laatueroja. Laatuluokitukset (esim. API, JASO, ACEA) ilmoittavat minkä tarkoituksen ja vaativuusasteen testit kyseinen öljy on läpäissyt. Laatuluokitusten täyttyminen on tärkeä asia, koska se varmistaa että moottoriöljy täyttää moottorin voiteluun asetetut vaatimukset.

API-luokitus on amerikkalainen laatuluokitus moottoriöljylle. Öljytölkin kyljessä saattaa lukea esimerkiksi API SJ/CC. S-kirjain ilmoittaa sopivuuden bensiinimoottorille, ja vinoviivan jälkeen tuleva C ilmoittaa sopivuuden dieselmoottoreille. Merkinnän toinen kirjain ilmoittaa öljyn laadun: mitä kauempana aakkosissa kirjain on, sitä vaativammat moottoritestit öljy on läpäissyt ja sitä laadukkaampaa öljy on. API-luokitus ilmoittaa vain moottoriöljyn laadun lähtötason, eli öljy voi ylittääkin moottoritestin vaatimukset. API-luokitus on taaksepäin yhteensopiva, eli korkeamman luokituksen öljyä voi käyttää alempaa luokitusta vaativassa moottorissa.

JASO-luokitus on japanilainen laatuluokitus, joka määrittelee onko öljyssä kitkanpoisto- tai vähennysaineita. JASO MA -luokitus kertoo että öljy ei sisällä lainkaan näitä aineita, JASO MB -öljyt taas puolestaan sisältävät. MB -luokituksen öljyn käyttöä on useimmissa moottoripyörissä syytä välttää, koska kitkanpoisto / vähennysaineet voivat helposti pilata kytkinlevyt. Kaksipyöräisten ja muiden kevyiden ajoneuvojen öljyjä valittaessa kannattaa aina tarkistaa, että öljy sisältää JASO-luokituksen.

ACEA-luokitus on API-luokitusta vaativampi, eurooppalaisten autonvalmistajien järjestön oma luokitus. ACEA ilmoittaa, millaisiin käyttöolosuhteisiin öljy on suunniteltu. A/B-luokka on bensiini- ja dieselkäyttöisille vanhemmille henkilöautoille, C-luokka katalysaattori- ja hiukkassuodattimilla varustetuille uudemmille henkilöautoille ja E-luokka raskaalle kalustolle. Kirjaimen jälkeen tuleva numero ilmaisee, miten raskaaseen käyttöön öljy on suunniteltu. Mitä suurempi numero, sitä raskaampaan käyttöön öljy on.


Öljyjen sekoittaminen

Samaan käyttötarkoitukseen ja samat laatuluokitukset täyttäviä öljyjä voi yleensä sekoittaa keskenään, mutta tätä ei kuitenkaan suositella tekemään sekoitusvirheiden ja mahdollisten vaurioiden välttämiseksi! Jos erittäin pesevää nykyaikaista moottoriöljyä laitetaan moottoriin, jossa on käytetty vanhemman luokan mukaista vähän pesevää öljyä, ensimmäistä vaihtoväliä suositellaan lyhennettäväksi n. 1000 kilometriin, tai likaisen moottorin puhdistamista muilla keinoilla.


Öljynkulutus

Normaali kunnossa oleva moottori kuluttaa luonnostaan aina jonkin verran öljyä. Tätä kompensoi polttoainelaimentuma, jota erityisesti bensiinimoottoreissa voi talviaikaan ja lyhyillä matkoilla olla jopa 10%. Näin öljyn pinta voi kohota, minkä jälkeen ajettaessa pidempi matka, pinta voi pudota nopeasti bensiinin ohentaman öljyn palaessa ja bensiinin haihtuessa pois.

Aggressiivinen ajotyyli, huonolaatuinen öljy, huonokuntoinen moottori, mahdolliset ulkoiset öljyvuodot ja alhainen öljyn viskositeetti lisäävät öljynkulutusta.

Voiteluaineiden varastointi

Voiteluaineiden säilytyspaikka tulee olla sateelta, lämpötilojen vaihtelulta ja epäpuhtauksilta mahdollisimman hyvin suojattu. Tynnyrit on parasta varastoida esimerkiksi kyljellään tai ylösalaisin niin, että täyttöaukko on öljypinnan alapuolella. Voiteluaineiden ja kemikaalien käsittelyssä tulee aina noudattaa viranomaisten antamia ohjeita ja määräyksiä. Tarkemmat tiedot tuotekohtaisesti käyttöturvallisuustiedotteessa.


Palavia nesteitä saa säilyttää tietyissä olosuhteissa vain rajoitetun määrän, katso TÄSTÄ taulukko!


Motor Power

Mopot, skootterit, mönkijät, traktorimönkijät, traktorit, varaosat, rahoitus, Beta, Generic, Skyteam, Linhai, Goes, Fusion

Hyötyönkijät
CF MOTO T3B
C FORCE 450 EFI
CF MOTO T3B
C FORCE 520 EFI
CF MOTO T3B
C FORCE 550 EFI
CF MOTO T3B
C FORCE 800 EFI
LINHAI T3B
300 4x4
LINHAI T3B
500 4x4
LINHAI T1
CUV 800 Diesel
Lasten & nuorten ATV
JONTEC
90 cc
FUSION
Kayo 110
FUSION
Race 150 EVO III
Mopot
BETA
RR 50 Motard
BETA
RR 50 Motard Track
BETA
RR 50 Enduro
BETA
RR 50 Enduro Factory
SKYTEAM
Monkey 50
Skootterit
ZNEN
Donna 50
GENERIC
Xor 125
Moottoripyörät
BETA
RR 125 Motard
BETA
Xtrainer 2T
BETA
RR 300 2T Enduro
BETA
RR 350 EFI Enduro
GENERIC
TR 125 SM
SKYTEAM
Ace 125
Crossit & muut
FUSION
RCV 250
FUSION
Bee 50
FUSION
Super Bee 110
FUSION
Mosquito 140